SANT - etusivulle
 

Jäsenmaksut

LIITTYMISMAKSU uusille jäsenille on 35 euroa.

JÄSENMAKSU
määräytyy liikevaihdon mukaisesti niin, että perusmaksu 210 euroa kerrotaan jäsenyrityksen liikevaihdon perusteella seuraavilla kertoimilla:

Liikevaihto
/euroa

Kerroin

Jäsenmaksu

Äänimäärä yhdistys-
kokouksissa

<150 000

0,7 x 210

147 eur

1

< 350 000

0,9 x 210

189 eur

2

350 000 -
849 999

2 x 210

420 eur

3

850 000 -
3 299 999

3 x 210

630 eur

4

3 300 000 -
6 699 999

4 x 210

840 eur

5

yli 6 700 000

5 x 210

1 050 eur

6


Jäsenmaksun perustana käytetään yrityksen koko liikevaihtoa, mikäli se on 850 000 euroa tai pienempi. Mikäli yrityksen koko liikevaihto on yli 850 000 euroa, liikevaihdossa huomioidaan antenni-, satelliitti-TV- ja kaapeli-TV-alaan liittyvä suunnittelu ja urakointi, tukku- ja vähittäismyynti, ohjelmien jakelu ja myynti sekä operointitoiminta.

Uudet jäsenet suorittavat liittymismaksun lisäksi jäsenmaksuna niiden täysien vuosineljännesten lukumäärää vastaavan osan koko vuoden jäsenmaksusta, joiden aikana jäsen on kuulunut liittoon.

YHTEISTOIMINTAJÄSENTEN JÄSENMAKSUT

Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksun perusteena käytetään kerrointa 2 ja kansainvälisten yhteistoimintajäsenten kohdalla kerrointa 5.

SÄHKÖ- JA TELEURAKOITSIJALIITTO STUL:IIN KUULUVIEN YRITYSTEN MAKSUT

Jäsenmaksu SANT ry:lle:
Ne STUL:in jäsenet, joilla satelliitti-TV- ja antennialaan liittyvä liikevaihto on alle 350 000 euroa ja alle puolet yrityksen liikevaihdosta, saavat 25 %:n alennuksen SANTin vuosijäsenmaksuista liittyessään SANT ry:n varsinaiseksi jäseneksi.

Tiedotuspalvelusopimus -maksu:
SANT ry:n tiedotuspalvelusopimuksesta perittävä maksu on 35 euroa. Sopimuksen voivat tehdä sellaiset STUL:n jäsenyritykset, joiden antennitöitä koskeva liikevaihto on alle puolet yrityksen liikevaihdosta.

Tulostusversio