Jäsenedut

SANT tarjoaa jäsenilleen lukuisia jäsenpalveluja ja -etuja.

  • SANT:n jäsentiedotteet 4-6 kpl / vuosi sähköpostitse
  • SANT:n jäsensivuston palvelut (jäsentiedotteet, alaan liittyviä oppaita, ohjeita ja selvityksiä, jäsenistön keskustelupalsta yms.)
  • Ilmainen SANT:n jäsentunnus tarrana ja paino-originaalina
  • Tuntuvia alennuksia SANT:n sekä Sähköinfo Oy:n kursseista ja julkaisuista
  • Pientalon antenniopas ja Asuinkiinteistön tietoliikenneverkon uudistaminen -opas (ladattavissa www.sant.fi -sivustolta)
  • Vaikuttamismahdollisuus alan yleisiin toimintaedellytyksiin edunvalvontaryhmien ja yhteistyöorganisaatioiden kautta
  • Jäsenneuvonta
  • Mahdollisuus yritystietojen julkaisemiseen Suomen Kiinteistölehdessä julkaistavassa kiinteistönpidon palveluhakemistossa yhtenäisenä SANT:n ammattiliikeryhmänä. Kukin yritys päättää osallistumisestaan ja vastaa ilmoituskuluistaan.
  • Jäsenyritys voi hankkia henkilöstölleen SANT:n korttipohjalla varustettuja henkilökortteja Feedback Oy:ltä, jonka kanssa SANT on tehnyt sopimuksen. Kortin tilauksen ja siitä aiheutuvat kustannukset hoitaa kukin jäsenyritys itse.
  • SANT:n jäsenille automaattisesti kuuluvia Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL) seuraavia palveluja: STUL:n varsinaiset jäsentiedotteet (11 kpl / vuosi), Sähkömaailma lehti (11 kpl / vuosi), tekninen ja juridinen puhelinneuvonta yms.

 

Yhteystiedot