TV -kanalernas sändningsfrekvenser ändras i västra Nyland

Sändningsfrekvenserna för Fiskars TV -station ändras i september. Ändringarna förutsätter renoveringar i husbolagens centralantennsystem.

Frekvensområdet 700 MHz som nu är i TV -bruk flyttas till följd av ett politiskt beslut till trådlöst bredband. Frekvenserna för kanalknippena B och E på Fiskars huvudsändarstation ändras 8.-9.9.2016, vilket påverkar området som sträcker sig från Hangö till Ingå samt Salo. Ändringarna gäller bland annat kanalerna MTV3, MTV MAX, Nelonen, Sub, TV5 samt Jim. Ändringsarbetena pågår till slutet av september, och de kan orsaka avbrott i sändningarna.

Kanalerna syns efter frekvensändringen parallellt på de nya samt de gamla frekvenserna till 26.9.2016. Efter detta syns inte ovannämnda kanaler, om mottagarna inte avstäms till det nya frekvensområdet. Förändringarna gäller fastigheter med centralantenn.

Ändringsarbetet förutsätter anlitande av en antennentreprenör, som försäkrar sig om att huvudförstärkaren passar för frekvensändringen och som gör nödvändiga avstämningar för de nya kanalerna. Om förstärkaren inte passar, måste den bytas. Efter avstämningen måste husbolagets invånare göra en ny kanalsökning på TV-apparaterna.

Bra beredskap för frekvensändringen


EK-Automatic Tmi:s VD Erkki Åsten berättar, att frekvensändringen inte har orsakat brådska, eftersom områdets husbolag i god tid har berett sig för den. Åsten bedömer å andra sidan, att en del möjligen vaknar väl sent inför nödvändigheten att utföra ändringsarbeten, varvid det kan ta tid att få montörer på plats.

– Största delen av hushållen är i kabeltelevisionsnätet, så den kommande ändringen har tillsvidare inte orsakad nämnvärd brådska. Jag antar, att det i området ännu finns husbolag, som ännu inte uppmärksammat frekvensändringen. Nu är det hög tid att beställa en montör till platsen, när ändringen väl görs kan det vara bråda tider för montörerna, anvisar han.

Ändringarna gäller inte DNA:s distributionsnät eller kabeltelevisionshushåll, inte heller egnahemshus, i vilka det oftast enbart räcker med att göra en kanalsökning.För mera information:


Erkki Åsten, VD, EK-Automatic Tmi

info@ek-automatic.com, 0400 817 550

Tauno Hovatta, Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry, verksamhetsledare

tauno.hovatta@sant.fi, 09 5476 1604

 

För mera information av  frekvensändringen och kanalpaketen: www.taajuusmuutos.fi ja www.digita.fi.


Nylands antennentreprenör

Egentliga Finlands antennentreprenörPressmeddelande fri för publicera: