Yhteisantennit

Kiinteistön yhteisantennijärjestelmä tuo nykyaikaiset tv-palvelut kaikille taloyhtiön asukkaille vastaanottoantennin tai kiinteistön kaapeli-tv -liittymän kautta.

Ylä-Karjalan Sähkö Oy:n sähköteknikko Kyösti Torvinen ja asennuspäällikkö, diplomi-insinööri Mikko Valjus

Ylä-Karjalan Sähkö Oy:n sähköteknikko Kyösti Torvinen ja asennuspäällikkö, diplomi-insinööri Mikko Valjus säätivät pohjoiskarjalaisen taloyhtiön yhteisantennijärjestelmän keskusvahvistimen taajuudet kohdilleen antenniverkon taajuusmuutoksen jälkeen.


Kiinteistön yhteisantennijärjestelmä muodostuu kolmesta osasta:

  • antenniverkko

  • päävahvistin

  • antennit ja mastorakenteet tai liitäntä kaapeli-tv-verkkoon.

Antenniverkon suorituskyky riippuu verkon rakenteesta ja taajuusalueesta. Kun rakennetaan uusi antenniverkko tai uusitaan vanha, tehdään aina nk. tähtiverkko. Tähtiverkossa jokaiseen asuntoon asennetaan jakamotilasta erillinen koaksiaalikaapeli.

Vanhoissa taloyhtiöissä on edelleen käytössä ketjumaisia antenni-järjestelmiä, joiden uusiminen tähtiverkoksi on suositeltavaa esimerkiksi putkiremontin yhteydessä. Yhteisantennijärjestelmien asennukseen ja ylläpitoon ovat erikoistuneet antenniurakoitsijat, joiden yhteystiedot löytyvät Yrityshausta. Jos remonttiin on vielä aikaa, kannattaa antennijärjestelmä kunnostaa. Ohjeet kunnostukseen löydät Kunnostusoppaasta.