SANT ry

Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto ry on kiinteistöjen tietoliikennejärjestelmiä toimittavien yritysten toimialajärjestö.


Toiminnan piiriin kuuluvat antennijärjestelmien lisäksi myös muut tietoliikenneratkaisut, joiden avulla välitetään media- ja laajakaistapalveluita. SANTin keskeiset tehtävät ovat:

  • jäsenyritysten yhteinen edunvalvonta

  • ajankohtaisen tiedon jakaminen

  • jäsenyritysten tekninen tuki (mm. koulutus)

  • antenniurakoitsijoiden tietotaidon arvostuksen edistäminen

SANT korostaa kaikessa toiminnassaan korkean ammattitaidon merkitystä kiinteistöjen antennijärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotöissä sekä hyvien liiketoimintaperiaatteiden noudattamista antennialan elinkeinotoiminnassa.

SANT:n perinteinen Antennialan tekniikkapäivä järjestetään loka-marraskuussa.