Pätevyydet

Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy:n myöntämät pätevyydet ovat luotettava todistus yrityksen ammattitaidosta ja luotettavuudesta. 


Kauko Kauko Laivasen mukaan taloyhtiöiden uudet keskusvahvistimet voi ohjelmoida kätevästi myös tabletilla.

Säkylän ja laajemminkin muun Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella antenni- ja teleurakointitöitä tekevän Antennihuolto Laivasen Kauko Laivasella on Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy:n myöntämä antenni- ja tietoverkkourakoitsjan AT-pätevyys.
 

Ammattitaitoiset yritykset tunnistat näistä logoistaJo SANTin jäsenyys itsessään on osoitus ammattitaitoisuudesta, sillä liiton jäseniksi hyväksytään ainoastaan ammattitaitoisia, hyvien liiketoimintatapojen ja teleurakointikriteerien noudattamiseen sitoutuvia yrityksiä.

Vielä paremman ja tarkemman osoituksen yrityksen luotettavuudesta ja osaamisesta saa Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy:n myöntämistä pätevyyksistä, joilla osaaminen voidaan osoittaa esimerkiksi hankintalain (1397/2016) edellyttämällä tavalla.

SANTilla on edustaja SETIn telepätevyyslautakunnassa ja SANT suosittelee asennus- ja urakointitoimintaa harjoittaville jäsenyrityksilleen vapaaehtoisten pätevyystodistusten hankkimista.

A-pätevyys on suunnattu antenniverkkotöiden tekijöille ja T tietoverkkotöiden osaajille. AT-pätevyyden hakijoilta arvoidaan molempien osa-alueiden osaaminen.
 


Lisätietoja vapaaehtoisten telepätevyyksien myöntämiskriteereistä SETI oy:n sivuilla