Pätevyydet

Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy:n myöntämät pätevyydet ovat luotettava todistus yrityksen ammattitaidosta ja luotettavuudesta. 


Kauko Kauko Laivasen mukaan taloyhtiöiden uudet keskusvahvistimet voi ohjelmoida kätevästi myös tabletilla.

Säkylän ja laajemminkin muun Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella antenni- ja teleurakointitöitä tekevän Antennihuolto Laivasen Kauko Laivasella on Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy:n myöntämä antenni- ja tietoverkkourakoitsjan AT-pätevyys.
 

Ammattitaitoiset yritykset tunnistat näistä logoistaJo Satelliitti- ja antenniliiton jäsenyys itsessään on osoitus ammattitaitoisuudesta, sillä liiton jäseniksi hyväksytään ainoastaan ammattitaitoisia, hyvien liiketoimintatapojen ja teleurakointikriteerien noudattamiseen sitoutuvia yrityksiä.

Vielä paremman ja tarkemman osoituksen yrityksen luotettavuudesta ja osaamisesta saa Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy:n myöntämistä pätevyyksistä, joilla osaaminen voidaan osoittaa esimerkiksi hankintalain (1397/2016) edellyttämällä tavalla.

SANTilla on edustaja SETIn telepätevyyslautakunnassa ja SANT suosittelee asennus- ja urakointitoimintaa harjoittaville jäsenyrityksilleen vapaaehtoisten pätevyystodistusten hankkimista.

A-pätevyys on suunnattu antenniverkkotöiden tekijöille ja T tietoverkkotöiden osaajille. AT-pätevyyden hakijoilta arvoidaan molempien osa-alueiden osaaminen.
 


Lisätietoja vapaaehtoisten telepätevyyksien myöntämiskriteereistä SETI oy:n sivuilla