Taloverkko

Taloverkko on rakennuksen sisäinen antenniverkko, jolla palvelut välitetään huoneistoihin. Nykyaikainen tähtimuotoinen taloverkko voidaan toiminnallisesti jakaa kolmeen osaan: kiinteistön jakovahvistin ja tähtipiste, nousukaapelointi ja kotiverkot.

Taloverkon osakomponentit. Kkuva ST-käsikirja 12, Antennijärjestelmät.Tähtimuotoisissa taloverkoissa huoneistoverkot on liitetty erillisillä nousukaapeleilla yhteiseen tähtipisteeseen. Tähtipiste, kanavakohtainen päävahvistin tai laajakaistainen talovahvistin ja muut yhteiset laitteet sijoitetaan talojakamoon tai muuhun yhteiseen lukittavaan tilaan.

Kun vastaanotto tapahtuu talokohtaisilla antenneilla, tarvitaan kanavakohtainen päävahvistinlaitteisto. Päävahvistimen tilalla on laajakaistainen talovahvistin, kun taloverkko on osa laajempaa sisäistä yhteisantennijärjestelmää tai kiinteistö on liitetty alueelliseen antenni- tai kaapelitelevisiojärjestelmään.
 

Nousukaapelointi

Nousukaapelointi on talojakamon tähtipisteen ja huoneiston kotijakamon tähtipisteen välinen kaapelointi.

Vanhoissa ketjumuotoisissa taloverkoissa samaan kaapeliin on kytketty peräkkäin useiden huoneistojen antennirasiat.
 

Kotiverkko

Kotiverkko koostuu kotijakamon tähtipisteestä, kaapeloinnista ja antennirasioista. Antennirasiat liitetään erillisillä kaapeleilla tähtipisteeseen, joka sijaitsee huoneiston kotijakamossa. On suositeltavaa, että antennirasioita asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen, myös keittiöön.

Ketjumuotoisissa taloverkoissa ei ole erillistä huoneistoverkkoa, koska huoneistoissa on useimmiten vain yksi antennirasia, joka on kytketty usean asunnon yhteiseen kaapeliin.

Lisätietoja Asuinkiinteistön tietoliikenneverkon uudistaminen -oppaasta (pdf-tiedosto).