Toimialat

SANT:n jäsenkunta muodostuu antenniurakoitsijoista, antennialan laitevalmistajista ja maahantuojista, alan tarvikkeiden myytiliikkeistä sekä ohjelmajakelu- ja operointiyrityksistä. SANT:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet hyviin liiketoimintatapoihin ja seuraavat alan kehitystä.


Antennijärjestelmien myynti- ja asennusliikkeet

Tähän ryhmään kuuluvat antenniurakoitsijat, jotka ovat erikoistuneet antennijärjestelmien asennukseen ja ylläpitoon.

Yritykset toimittavat taloyhtiöille ja muille organisaatioille antennijärjestelmiä sekä muita tv-jakelujärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluja. Osa yrityksistä on erikoistunut pientalojen antenniasennuksiin.

SANT:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet hyviin liiketoimintatapoihin, noudattavat hyvää asennustapaa ja seuraavat alan kehitystä. Osalla jäsenyrityksistä on SETI-telepätevyys (A- tai AT -pätevyys), joka on osoitus sitoutumisesta rakennuttaja- ja urakointialan yleisesti hyväksymiin teleurakoitsijakriteereihin.

Antenniurakoitsijan järjestäytyminen on minimivaatimus, joka jokaisen antennitöitä teettävän kannattaa vaatia työn suorittajalta.


Antennilaitteiden myynti

Tähän ryhmään kuuluvat liikkeet ovat erikoistuneet antennijärjestelmiin liittyvien tarvikkeiden myyntiin.


Laitevalmistajat ja maahantuojat

Nämä jäsenet toimivat antennialan laitteiden ja tarvikkeiden valmistajina ja/tai maahantuojina.


Ohjelmajakelu- ja operointiyhtiöt

Nämä jäsenet toimivat ohjelmapalvelujen jakelijana tai palveluoperaattorina tai järjestelmäoperaattorina.


Yhteistoimintajäsenet

Yhteistoimintajäsenet ovat lähellä antennialaa toimivia yrityksiä tai yhteisöjä.


Tästä jäsenyrityshakuun.