JäsenmaksutJÄSENMAKSU
määräytyy liikevaihdon mukaisesti niin, että perusmaksu 210 euroa kerrotaan jäsenyrityksen liikevaihdon perusteella seuraavilla kertoimilla:

Liikevaihto
/euroa

Kerroin

Jäsenmaksu

/vuosi

Äänimäärä yhdistys-
kokouksessa

alle 200 000

0,7 x 210

147 eur

1

200 000 - 399 999

0,9 x 210

189 eur

2

400 000 - 799 999

2 x 210

420 eur

3

800 000 -
3 199 999

3 x 210

630 eur

4

3 200 000 -
6 699 999

4 x 210

840 eur

5

yli 6 700 000

5 x 210

1 050 eur

6


Jäsenmaksun perustana käytetään yrityksen koko liikevaihtoa, mikäli se on alle 400 000 euroa. Mikäli yrityksen koko liikevaihto on 400 000 euroa tai enemmän, jäsenmaksu perustuu alan liikevaihtoon, jossa huomioidaan antenni-, satelliitti-, kaapeli- tv-alaan ja kiinteistöjen sisäverkkoihin liittyvä suunnittelu ja urakointi, tukku- ja vähittäismyynti, ohjelmien jakelu ja myynti sekä operointi. Alaan liikevaihtoon perustuva jäsenmaksu on kuitenkin vähintään 400 000 euron maksuluokan mukainen.

Uudet jäsenet suorittavat liittymismaksun lisäksi jäsenmaksuna niiden täysien vuosineljännesten lukumäärää vastaavan osan koko vuoden jäsenmaksusta, joiden aikana jäsen on kuulunut liittoon.

YHTEISTOIMINTAJÄSENTEN JÄSENMAKSUT

Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksun perusteena käytetään kerrointa 2 ja kansainvälisten yhteistoimintajäsenten kohdalla kerrointa 5.

SÄHKÖ- JA TELEURAKOITSIJALIITTO STUL RY:HYN KUULUVIEN YRITYSTEN MAKSUT

Jäsenmaksu SANT ry:lle:
STUL ry:n jäsenet saavat 25 %:n alennuksen SANTin vuosijäsenmaksuista.

Tiedotuspalvelusopimus -maksu:
SANT ry:n tiedotuspalvelusopimuksesta perittävä maksu on 35 euroa vuodessa. Sopimuksen voivat tehdä sellaiset STUL:n jäsenyritykset, joiden antennialan (sis. sisäverkot) liikevaihto on alle puolet yrityksen liikevaihdosta. Tiedotuspalvelu sisältää  SANT ry:n jäsentiedotteet sähköpostitse (4-5 kpl/vuosi). 

10.6.2021