Liity jäseneksi

SANT on yleishyödyllinen jäsenyritystensä yhteenliittymä, joka toimii edunvalvojana suhteissa viranomaisiin, toisiin järjestöihin ja muihin ulkopuolisiin.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alan ammatillisena yhdyssiteenä ja ajaa ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja alaa koskevissa ammatillisissa, teknillisissä ja liikkeenhoidollisissa kysymyksissä.

SANT edistää jäsentensä korkean ammatillisen tason saavuttamista ja edelleen kehittämistä. Hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen on toiminnan lähtökohta.

SANT on yksi Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n neljästätoista jäsenjärjestöstä.

SANT esite

Jäsenhakemuslomake


Liiton jäsenenä saat monia etuja ja palveluita.


SANTin omat edut ja palvelut:

  • Liiton jäsentiedote 4-6 kertaa vuodessa.
  • Sant.fi -jäsenosiossa omaa työtä tukevaa tietoa, ohjeita ja työkaluja sekä koulutusten esitysmateriaalit.
  • Lupa käyttää SANT:n jäsentunnusta. Tunnus on saatavissa kaikkiin painotöihin sopivana paino-originaalina.
  • Tuntuvia alennuksia SANT:n sekä Sähköinfo Oy:n kursseista ja julkaisuista.
  • Maksuttomat, ajankohtaisia teemoja käsittelevät jäseninfot keväällä ja syksyllä.
  • Vaikuttamismahdollisuus alan yleisiin toimintaedellytyksiin edunvalvontaryhmien ja yhteistyöorganisaatioiden kautta.
  • Jäsenneuvonta.
  • Mahdollisuus saada lisää työtilaisuuksia SANT ry:n organisoiman yhteistyön kautta (esimerkiksi Kunnostuskampanja ja erilaiset yhteistyömallit mm. operaattoreiden kanssa)


Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenjärjestön jäsenedut: