Liity jäseneksi

SANT on yleishyödyllinen jäsenyritystensä yhteenliittymä, joka toimii edunvalvojana suhteissa viranomaisiin, toisiin järjestöihin ja muihin ulkopuolisiin.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alan ammatillisena yhdyssiteenä ja ajaa ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja alaa koskevissa ammatillisissa, teknillisissä ja liikkeenhoidollisissa kysymyksissä.

SANT edistää jäsentensä korkean ammatillisen tason saavuttamista ja edelleen kehittämistä. Hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen on toiminnan lähtökohta.

SANT on yksi Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n neljästätoista jäsenjärjestöstä.

SANT esite 

Jäsenhakemuslomake


Liiton jäsenenä saat monia etuja ja palveluita.

 
SANTin omat edut ja palvelut:

  • Liiton jäsentiedote 4-6 kertaa vuodessa. Runsaasti alan ajankohtaisiin asioihin liittyviä tietoja ja ohjeita www.sant.fi-sivujen jäsensivuilla. 
  • Lupa käyttää SANT:n jäsentunnusta. Tunnus on saatavissa tarrana sekä kaikkiin painotöihin sopivana paino-originaalina.
  • Tuntuvia alennuksia SANT:n sekä Sähköinfo Oy:n kursseista ja julkaisuista.
  • Vaikuttamismahdollisuus alan yleisiin toimintaedellytyksiin edunvalvontaryhmien ja yhteistyöorganisaatioiden kautta.
  • Jäsenneuvonta.


Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenjärjestön jäsenedut: