SANT uuden logon käyttöön siirryttiin kesäkuussa 2008

SANT:n logo uudistui

SANT:n hallitus on päättänyt uudistaa liiton logon.

Uudistettu logo on pelkistetympi ja siinä on hyödynnetty vanhan logon hyviä ominaisuuksia, kuten sen väritystä ja SANT-lyhennettä. Logon yhteydessä on mahdollista käyttää täydentävää tekstiä "Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry". Uuden logon käyttöön siirrytään ensin sähköisessä viestinnässä, kun SANT:n www-sivut uusitaan alkusyksystä 2008. Vanhalla logolla varustettuja julkaisuja yms. voidaan käyttää toistaiseksi. Logon sähköinen versio (jpg) on mahdollista tilata sähköpostilla järjestösihteeri Sinikka Oksaharjulta, sinikka.oksaharju (at) sant.fi.

9.6.2008