Asuinkiinteistöjen monipalveluverkot -opas verkossa

Asuinkiinteistöjen monipalveluverkot -opas ilmestyi verkkoversiona huhtikuussa 2008. Oppaan ovat julkaisseet Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.

Opas on tarkoitettu antamaan tietoja ja ohjeita asuinkiinteistöjen tietoliikenne- ja viestintäverkkojen lähtökohdista, suunnittelusta, toteutuksesta, ylläpidosta sekä verkoilla saatavista palveluista. Monipalveluverkko koostuu tv-palveluiden välitykseen tarkoitetusta yhteisantennijärjestelmästä sekä laajakaistapalveluiden käyttöön tarvittavasta yleiskaapeloinnilla ja/tai kuituverkolla toteuteusta sisäjohtoverkosta.

Opas on suunnatta pääasiassa niille, jotka joutuvat työssään tekemisiin kiinteistöjen tietoliikenneasioiden kanssa kuten asuinkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, isännöitsijät ja kiinteistöpäälliköt. Oppaassa kerrotaan myös Viestintäviraston uudesta määräyksestä 25 E/2008 M, Kiinteistön sisäjohtoverkko, joka astui voimaan 1.4.2008.

Opas on ladattavissa veloituksetta tästä. (2,29 Mtavua)

Hyödynnä opasta asiakasviestinnässäsi!!

15.5.2008