HD toimiluvat DNA Oy:lle

Valtioneuvosto on myöntänyt DNA Oy:lle kaksi verkkotoimilupaa VHF-alueen kanavanipuissa HD1 ja HD2 teräväpiirtotelevision koelähetyksiin maanpäällisessä verkossa. Luvat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun.

Toimiluvan mukaisen verkon on katettava vuoden 2011 loppuun mennessä 60 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Toimiluvan mukainen toiminta on aloitettava viimeistään 31.12.2010. Käytettävä jakelutekniikka on DVB-T2 ja pakkaustekniikka MPEG4.

Toimiluvan haltija on velvollinen tarjoamaan verkkopalveluja tasapuolisin ehdoin kaikiille palveluyrityksille. Kuluttajille on järjestettävä riittävä neuvonta- ja opastuspalvelu vastaanottoantenneihin liittyvissä asioissa.

Koska kyseessä on koelähetystoiminta, toimiluvan haltijan tulee raportoida toiminnan kehittymisestä Viestintävirastolle vuosittain.

Kokeilu ei vaikuta nykyisten digilähetysten näkyvyyteen tai vastaanottimiin, eikä edellytä kotitalouksilta mitään toimia. Sen sijaan uusien teräväpiirtolähetysten katsomiseen tarvitaan tv-vastaanotin tai digisovitin, joka tukee lähetysten teknisiä vaatimuksia, ja mahdollisesti antennitarkistus.

(lähde: LVM:n tiedote 25.6.2009)

Linkki: Muistio Valtioneuvoston digitaalista maanpäällistä joukkoviestintäverkkoa koskeva toimilupapäätös (25.6.2009)

 

25.6.2009