Kanavanippu F:n ja HD3:n verkkotoimilupahaut käynnistymässä

Valtioneuvosto on käynnistämässä täysin uuden maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanipun F verkkotoimiluvan haun. Samanaikaisesti käynnistyy myös alueellisen pääkaupunkiseudulle rajatun verkkotoimiluvan haku kanavanipussa HD3.

HD3-kanavanipun kuuluvuusalue: lähde www.lvm.fi

Kanavanippu F:n käynnistämisellä pyritään edistämään viestintäverkkojen tasapainoista kehitystä ja lisäämään kilpailua maanpäällisten televisioverkkojen tarjonnassa. Myönnettävän verkkotoimiluvan toimialue on koko maa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Toimilupa myönnetään ajalle 1.1.2010 - 31.12.2016. Verkon toteutuksessa on käytettävä DVB-standardin mukaista tekniikkaa.

Samanaikaisesti on käynnistymässä haettavaksi alueellisen pääkaupunkiseudun kattavan teräväpiirtolähetyksiin tarkoitetun HD3-kanavanipun verkkotoimilupahaku. Kanavanippu HD3 toimii UHF-taajuudella ja käyttää MPEG4-pakkaustekniikkaa ja DVB-T2-jakelustandardia. Toimilupa myönnetään ajalle 1.1.2010-31.12.2016.

Lisätietoja toimiluvista ja hakumenettelystä osoitteesta www.lvm.fi/toimiluvat.

14.10.2009