LVM toivoo alalta aktiivisuutta

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti seminaarin televisioverkkokilpailusta 12.5.2010 Helsingissä. Tilaisuudessa käsiteltiin maanpäällisen verkon tv-verkkotoiminnan kilpailun käynnistymistä. Paikalla oli edustettuna kaikki alan keskeiset toimijat operaattoreista antenniurakoitsijoihin ja laitetoimittajiin.

Kuva: Digita

LVM näkee tärkeänä maanpäällisen verkon kilpailun lisäämisen. Useamman verkko-operaattorin järjestelmä mahdollistaa edulliset ja laadukkaat palvelut loppuasiakkaille. Uusina haasteina nähdään mm. vaativammat antenniasennukset sekä päätelaitesaatavuus, totesi Juhapekka Ristola LVM:stä.

Maanpäällisen verkon ohjelmistolupien määrittelyn kulmakivenä on ollut monipuolisen sisältötarjonnan turvaaminen. Maanpäälliseen jakeluun on nyt varattu valtakunnalliset kanavapaketit A, B, C, E, F, HD1 ja HD2. Nykyiset toimiluvat ovat pääsääntöisesti voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Sen jälkeiseen tilanteeseen vaikuttavat mm. tekninen kehitys sekä sisältötarjonta. Käynnistymässä olevien teräväpiirtokoelähetysten etenemistä seurataan tiiviisti. Valtakunnallisen kanavanippu F:n ja alueellisen kanavanippu HD3:n ohjelmistotoimilupien päätökset mennevät syksyyn 2010, kertoi Kristiina Pietikäinen LVM:stä.

SANT:n puheenjohtaja Martti Kemppi korosti puheenvuorossaan asianmukaisen antenniasennuksen merkitystä. Uusien kanavanippujen käynnistymisestä, lähetystekniikasta ja kattavuudesta tarvitaan hyvissä ajoin tietoa, jotta osataan varautua mm. antennien uudelleensuuntaukseen tai uudisasennuksiin.

LVM toivoo alan toimijoilta aktiivisuutta ja yhteistyövalmiutta, jotta maanpäällisen verkon lisääntyvän palvelutarjonnan mukanaantuomat haasteet mm. antennivastaanotossa saadaan hoidettua. LVM seuraa tilanteen kehittymistä, totesi lopuksi LVM:n ylijohtaja Liisa Ero.

 

17.5.2010