Viestintäviraston infoa radiohäiriöistä

Viestintävirasto patistaa operaattoreita ja urakoitsijoita mukaan radiohäiriöiden selvitykseen. Ensi vuonna 800 MHz:n taajuusalaueella käynnistyvät LTE-verkot voivat häiritä maanpäällisen verkon tv-vastaanottoa pientaloissa, joissa on laajakaistainen antenni ja/tai antennivahvistin.

Viestintävirasto järjesti syyskuussa 2012 "TV-kuvat kuntoon" infotilaisuuden antenniurakoitsijoille ja operaattoreille. Radioverkkojen asiantuntijat kertoivat radiohäiriöilmoitusten käsittelystä ja tarvittaessa tehtävistä häiriöselvityksistä sekä operaattorien ja urakoitsijoiden roolista häiriöiden selvittämisessä. Ensi vuonna käynnistyvien 800 MHz:n taajuusalueella toimivien matkaviestinverkkojen uskotaan aiheuttavan jonkin verran häiriöitä maanpäällisen verkon tv-palvelujen vastaanottoon. Ongelmia on odotettavissa etenkin pientalokohteissa, joissa on laajakaistainen antenni ja/tai antennivahvistin. Viestintäviraston näkemyksen mukaan verkko-operaattorien ja antenniurakoitsijoiden yhteistyössä tekemät häiriöselvitykset tulevat jatkossa entistä tarpeellisemmaksi, koska viraston omat resurssit ovat rajalliset. Viestintäviraston toimittama tiivistelmä infopäivän luennoista löytyy Ficoran sivuilta.

Radiohäiriöitä käsitellään myös Sähköinfo Oy:n ja SANT ry:n järjestämässä antennialan tekniikkapäivässä Hyvinkäällä 8.11.2012.

 

 

28.9.2012