Antenniala katsoo tulevaisuuteen

Timo Santi Digiphilos Oy:stä kertoi DVB- ja internet-palvelujen (HbbTV) käytöstä saman vastaanottimen kautta (kuva:Tuomas Sauliala)

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry:n perinteinen antennialan tekniikkapäivä järjestettiin 8.11.2012 Hyvinkäällä. Paikalla oli noin 90 osanottajaa, jotka edustivat alan asennus-, laitetoimittaja- ja operointi-yrityksiä. Päivän aikana käsiteltiin antenni-tv:n tulevaisuutta ja antenniverkko-asennuksen uusia menetelmiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala kertoi sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta, jonka valtioneuvosto jätti eduskunnalle syyskuussa 2012. Ohjelmassa esitetään, että antennitelevision maksutelevisiopalvelut siirtyvät uuteen DVB-T2 -tekniikkaan viimeistään vuoden 2017 alusta alkaen. Vapaasti vastaanotettaville digi-tv-lähetyksille (DVB-T) esitetään siirtymäaikaa vuoteen 2026 saakka. Katsojat voivat näin valita itse siirtymisajan teräväpiirtolähetysten vastaanottoon. Esityksen mukaan LVM asettaa laaja-alaisen työryhmän valmistelemaan uuteen tekniikkaan siirtymistä.

Sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman linjauksiin kuuluvat myös laadukkaan sisältötuotannon turvaaminen, toimilupamenettelyn keventäminen, taajuuksien käytön tehostaminen sekä uusien jakeluteiden edistäminen.

Antenniverkkomääräys uudistuu

Viestintävirasto on käynnistänyt yhteisantennijärjestelmä suunnittelua, asennusta ja ylläpitoa käsittelevän määräyksen 21 E/2007 M uudistuksen. Samalla uudistetaan kiinteistön sisäjohtoverkkomääräys 25 E/2008 M. "Suunnitelmissa on yhdistää kyseiset määräykset uudeksi sisäjohtoverkkoja käsitteleväksi määräykseksi", kertoi Viestintäviraston tietoliikenneasiantuntija Heidi Kivekäs. Uuden määräyksen sisällön määrittely on juuri käynnissä ja määräysluonnos on tavoitteena saada lausuntokierrokselle huhtikuussa 2013. Uusi määräys julkaistaneen kesäkuussa 2013 ja se astuisi näin ollen voimaan 1.1.2014.

Taajuuksien käyttö tehostuu, radioympäristö muuttuu

"Maanpäälliseen tv-jakeluun on tulossa uusia tekniikoita kuten DVB-T2-jakelu sekä MPEG-4 ja HEVC-koodaus. VHF-alue on otettu uudelleen käyttöön tv-jakelussa ja muutenkin taajuusalueiden käyttöä järjestellään. Taajuuksien yhteiskäyttöä lisätään ja myös tyhjiä taajuusvälejä hyödynnetään", esitti radioverkkojen erityisasiantuntija Kari Kangas Viestintävirastosta. Uudet tv-jakelu- ja pakkaustekniikat tehostavat entisestään taajuuksien käyttöä. Uuden LTE (Long Term Evolution) -standardin mukaisten matkaviestinverkkojen toiminta käynnistynee 800 MHz:n taajuusalueella 1.1.2014 alkaen. "LTE-tukiasemat saattavat joissakin tilanteissa aiheuttaa häiriöitä tv-vastaanottoon. LTE-toimilupaehdoissa, jotka ovat juuri nyt lausunnolla, mainitaan, että toimiluvan haltija on velvollinen poistamaan toiminnastaan muulle määräysten mukaiselle radioviestinnälle aiheutuvat häiriöt sekä korvaamaan niiden häiriöiden poistamisesta aiheutuvat työ- ja materiaalikustannukset", Kari Kangas jatkoi.

Antenniverkon kunnostuksesta ja muuta asennusasiaa

Antennialan tekniikkapäivässä kuultiin myös kaapelien paloturvallisuudesta, ketjumaiseen antenniverkon kunnostuksesta, valokaapeliurakoinnista, internet-palvelujen käytöstä perinteisen tv-jakelun yhteydessä sekä telesuunnittelijan puheenvuoro antenni- ja sisäjohtoverkon toteutuksesta. Teemapäivän antia käsitellään tarkemmin SANT:n seuraavassa jäsentiedotteessa.

 

Tuoteuutuusnäyttelyssä olivat hyvin edustettuina antennverkkojen laitetoimittajat sekä maanpäällisten verkkojen operaattorit (kuva Tuomas Sauliala)

Tuoteuutuusnäyttelyssä olivat hyvin edustettuina antenniverkkojen laitetoimittajat sekä maanpäällisen tv-jakelun operaattorit. (kuva Tuomas Sauliala)

 

 

16.11.2012