KKV hyväksyi DNA:n PlusTV-kaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 29.8.2013 yrityskaupan, jossa DNA Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Digi TV Plus Oy:ssä. Yrityskaupan molemmat osapuolet ovat vahvoja toimijoita maksutelevisiomarkkinoilla. Tämän lisäksi DNA on merkittävä toimija matkaviestin- ja laajakaistamarkkinoilla.

Virasto selvitti kaupan kilpailuvaikutuksia erityisesti maksutelevisiopalveluiden vähittäismyynnin, maksutelevisiopalveluiden hankinnan sekä televisiolähetyspalveluiden markkinoilla.

Kauppa ei viraston arvion mukaan aiheuta maksutelevisiopalveluiden markkinoilla kilpailulaissa tarkoitettuja merkittäviä haitallisia kilpailuvaikutuksia. Näin on muun muassa siksi, etteivät osapuolet ole selvitysten mukaan olleet toistensa lähimpiä kilpailijoita. DNA joutuu kaupan jälkeenkin kohtaamaan kilpailua muilta alan toimijoilta, ja siten kuluttajilla säilyy mahdollisuus hankkia maksutelevisiopalveluita eri palveluntarjoajilta. Televisiolähetyspalveluissa yrityskauppa saattaa viraston arvion mukaan jopa lisätä kilpailua.

Kauppa hyväksyttiin ilman ehtoja, koska lain edellyttämä puuttumiskynnys ei selvitysten perusteella ylittynyt.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tiedote 30.8.2013.

 

2.9.2013