Antenniasentajan peruskurssille haku käynnistyi

Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO:n ja SANT ry:n yhdessä käynnistämä antenniasentajien peruskoulutus jatkuu keväällä 2014. Haku koulutusohjelmaan on käynnissä.

Antenniasentajakoulutukselle on tarvetta, koska osa nykyisistä antenniurakoitsijoista ja -asentajista on jäämässä lähivuosina eläkkeelle. Antenniasennuspalveluille on jatkossakin tarvetta. VHF-verkon teräväpiirtolähetykset edellyttävät uuden antennin asentamista ja antenniverkon tarkastamista ja säätämistä. Muutaman vuoden päästä on odotettavissa uusia taajuusjärjestelyjä, jolloin antenniurakoitsijoiden työt tulevat taas tarpeellisiksi. Uusien LTE-matkaviestinverkkojen (4G) käyttöönoton myötä voi ilmetä myös kunnostustarpeita vanhoihin antenniverkkoihin.

KSAO vastaa antenniasentajakoulutuksen käytännön järjestelyistä. Koulutusohjelmaan sisältyy 3 viikon teoriaopetus oppilaitoksessa sekä kahden kuukauden työssäoppimisjakso antenniurakointiyrityksessä. Koulutus painottuu antennialan asennustaitojen opetukseen sekä asennustyössä tarvittavien muiden perusvalmiuksien kuten työturvallisuuden hallintaan.

Koulutusohjelman käytännön järjestelyistä antaa lisätietoja SANT:n paikallinen KSAO-yhdyshenkilö Aapo Vesala/Telekymi Ky, puh. 0400 550942. Lisätietoja myös KSAO:n www-sivuilta.

 

 

14.1.2014