ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

Opas uudisrakentajalle ja kunnostajalle

Asuinkiinteistön tietoliikenneverkon uudistaminen - opas ohjeistaa tiivistetysti määräyksen 65 mukaisen sisäverkon (yleiskaapelointi ja antenniverkko) suunnittelun ja toteutuksen.

 

Asuinkiinteistön tietoliikenneverkon uudistaminen -opas antaa tietoja ja ohjeita asuinkiinteistön ajanmukaisilla sisäverkoilla saatavista palveluista, sisäverkkojen rakenteesta, uudistamisen periaatteista ja päätöksenteosta sekä verkkojen toteuttajista ja ylläpidosta.


Nopeat laajakaistayhteydet ja häiriöttömät televisiopalvelut edellyttävät laadukkaita tietolii¬kenne- ja viestintäverkkoja. Asuinkiinteistön tietoliikenneverkko on osa kiinteistön perusvarustusta, jonka ajanmukaisuudella on suuri merkitys viestintäpalveluita monipuolisesti käyttäville asukkaille. Nykyaikainen tietoliikenneverkko nostaa myös asunnon arvoa. Jo kymmeniä vuosia käytössä olleiden puhelin- ja antenniverkkojen uudistaminen onkin tullut ajankohtaiseksi monissa asuinkiinteistöissä.


Asuinkiinteistön tietoliikenneverkko on tässä oppaassa yhteinen nimitys seuraaville kiinteistön sisäisille viestintäverkoille eli sisäverkoille:
- yleiskaapelointijärjestelmä
- yhteisantenniverkko.

 

Opas on tarkoitettu kaikille niille, jotka osallistuvat asuinkiinteistöjen sisäverkkojen uudista¬mispäätösten valmisteluun, päätöksentekoon sekä sisäverkkohankkeiden läpivientiin. Oppaan sisällössä on huomioitu Viestintäviraston sisäverkkomääräys 65:n vaatimukset.


Sisäverkon uudistuksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen rakentamista tai remontointia. Uudisrakentamisen lisäksi kiinteistön sisäverkon uusimista kannattaa harkita esimerkiksi sähkö-, putki- tai julkisivuremontin yhteydessä, sillä vanhojen kiinteistöjen vanhat sisäverkot eivät riitä nopeiden tietoliikenneyhteyksien välittämiseen. Vanhan ketjumaisen antenniverkon kunnostus tai laajennus ei ole yleensä suositeltavaa, vaan vanha antenniverkko kannattaa uudistaa tähtiverkoksi (tähti 1000).


Asuinkiinteistön tietoliikenneverkon uudistaminen -muistilista ladattavissa tästä (pdf).
Asuinkiinteistön tietoliikenneverkon uudistaminen -opas ladattavissa tästä (pdf).

 

 

19.3.2014