DVB-T2 -tekniikka tuo antennitalouksiin terävämmän televisiokuvan

Noin puolet suomalaisista katsoo televisiota kotonaan antenniverkon kautta

eli useimmiten katolle asennetun antennin avulla. Suomessa

antennitelevisioverkon lähetyksissä siirrytään vuoden 2017 alusta alkaen

laajemmin DVB-T2 -tekniikan käyttöön, mikä lisää kanavanippujen

lähetyskapasiteettia.

Kuva: Samsung

Uusi lähetystekniikka mahdollistaa HD- eli teräväpiirtolähetykset tai huomattavasti

enemmän perustasoisia tv-kanavia. Nykyisellä tekniikalla lähetykset jatkuvat

toistaiseksi, mutta tulevina vuosina ilman DVB-T2-viritintä varustetuilla televisioilla

pystyy vastaanottamaan entistä vähemmän ohjelmia.

Teräväpiirtolähetykset tarjoavat entistä antoisampia katselukokemuksia, sillä

HD-tasoinen kuva on huomattavasti peruslaatuista kuvaa realistisempi ja toistaa

liikkeet erittäin tarkasti.

Vastaanottimen valinnassa vaaditaan tarkkuutta

DVB-T2-tekniikalla lähetettyjen perus- ja HD-tasoisten ohjelmistojen vastaanotto

edellyttää, että laite on uuden tekniikan mukainen. Uuden televisiovastaanottimen

hankintaa suunnittelevan antennitelevisiotalouden on syytä varmistaa, että

tv-vastaanottimesta tai digiboksista löytyy Antenna Ready HD -merkki.

Antenna Ready HD -merkki takaa, että laitteella pystyy

vastaanottamaan kaikki antennitelevision ohjelmistot nyt ja

tulevaisuudessa niin perus- kuin teräväpiirtotasoisena.

HD-lähetyksiä voidaan jo nyt seurata sekä television UHF-

(470-790 MHz) että VHF- (174-230 MHz) taajuusalueilla.

HD-tarjonta tulee lisääntymään laitekannan yleistyessä.

DNA:n antenniverkon lähetysten vastaanottoon tarvitaan VHF-antenni, joka

suunnataan DNA:n lähetysmastoon. Digitan verkossa ohjelmien vastaanotto edellyttää

puolestaan UHF-antennia.

Taloyhtiöissä muutostöihin kannattaa varautua hyvissä ajoin

UHF-taajuusalueella maanpäällisen antennitelevisioverkon käytössä olevan 700 MHz

-taajuuskaistan (694-790 MHz) käyttötarkoitus muuttuu vuoden 2017 alussa, jolloin

kaista siirtyy televisiotoiminnalta langattomalle laajakaistalle. Käytännössä nykyisten

television kanavanippujen lähetykset kanavilta 49-60 siirretään 700 MHz

-taajuusalueen alapuolisille kanaville 22-48. Tämä edellyttää alueittain ja vaiheittain

tehtäviä muutostöitä Digitan antenniverkossa vuosina 2015-2016.

Kanavamuutoksista ja aikataulusta tiedotetaan aluekohtaisesti jo hyvissä ajoin ennen

siirtymää. Taajuusmuutokset edellyttävät uusien kanavien asentamista kaikkiin

yhteisantennijärjestelmiin.

Taloyhtiöissä ja yhteisantennikiinteistöissä on hyvä olla jo nyt tietoinen tulevista

muutoksista. Antenniasentajan käyntiä edellyttävät muutostyöt kannattaa tilata

hyvissä ajoin, kun alueellisesta muutosaikataulusta on tiedotettu. Yksittäiselle

kuluttajalle muutostyöt edellyttävät uuden kanavahaun tekoa

televisiovastaanottimessa.

Viestintävirasto koordinoi teknologiasiirtymän viestintää

Tulevat taajuus- ja teknologiamuutokset toteutetaan koko televisiotoimialan

yhteistyönä, mutta Viestintävirasto vastaa siirtymäviestinnän koordinoinnista eri

toimijoiden kesken. Ensimmäisessä vaiheessa viestintä keskittyy kuluttajien

informoimiseen asianmukaisista Antenna Ready HD -laitteista, ja vuoden 2014 aikana

aloitetaan myös ennakkoviestintä taajuusmuutoksista. Alkuun erityisenä

kohderyhmänä laitteitaan uusivien kuluttajien joukossa ovat urheilun ystävät, sillä

tänä vuonna nähdään useampi merkittävä mittelö, joiden seuraamiseen teräväpiirto

tuo uutta ulottuvuutta.

Kuluttajia, antenniurakoitsijoita sekä kiinteistöjen edustajia tullaan tiedottamaan

säännöllisesti siirtymän etenemisestä.

(lähde: Viestintäviraston Signaali 1/2014)

 

2.6.2014