Viestintävirastolta ennakkotietoa taajuussiirtymästä taloyhtiöille

Vuosina 2015 - 2016 Digitan UHF -alueen antennitelevisioverkossa tehdään lähetystaajuusmuutoksia, jotka edellyttävät muutoksia yhteisantennikiinteistöjen antennijärjestelmiin. Vuodesta 2017 alkaen siirrytään laajemmin uuteen lähetystekniikkaan ja osa nykyisin tv-käytössä olevista taajuuksista siirretään langattomalle laajakaistalle.

Television antenniverkon hyödyntämä niin sanottu 700 MHz:n taajuusalue siirtyy vuoden 2017 alussa langattoman laajakaistan käyttöön. Siirto perustuu valtioneuvoston vuonna 2012 eduskunnalle antamaan sähköisen median viestintäpoliittiseen ohjelmaan sekä kansainvälisiin päätöksiin. Jotta televisiopalvelujen määrä ei vähenisi antennitelevision taajuusalueen kaventumisen vuoksi, on tehokkaamman DVB-T2-lähetystekniikan käyttöönoton lisäksi järjesteltävä TV-verkkojen lähetystaajuuksia uudelleen. Tämän vuoksi huomattava määrä Digitan lähetysverkon päälähettimien ja täytelähettimien käyttämistä taajuuksista muuttuu.

Yhteisantennikiinteistöissä vaadittavat toimenpiteet

Taloyhtiöissä sekä julkisissa kiinteistöissä tulee varautua ajoissa taajuusmuutosten aiheuttamiin toimenpiteisiin, koska taajuusmuutosten vuoksi kaikkien yhteisantennijärjestelmien päävahvistimet on säädettävä uudelleen. Joissain tapauksissa päävahvistin voidaan joutua uusimaan muutosten toteuttamiseksi. Muutostöistä on syytä sopia hyvissä ajoin paikallisen antenniurakoitsijan kanssa. Samalla kannattaa tarkistuttaa, että antennijärjestelmä on kunnossa ja vastaa nykyisiä vaatimuksia. Taajuusmuutosten jälkeen taloyhtiön asukkaiden on tehtävä TV-vastaanottimien kanavahaku uudelleen.

Taajuusmuutokset toteutetaan alueittain. Työt aloitetaan Pohjois-Suomesta kesällä 2015 ja saatetaan päätökseen koko Suomen osalta ennen vuoden 2016 loppua. Muutosalueista ja alueittaisesta aikataulusta tiedotetaan tarkemmin järjestyksen vahvistuttua.

Lähetystekniikan muutos

VHF-alueen kanavanipuissa uudempi DVB-T2-tekniikka on jo käytössä. Vuoden 2016 jälkeen sen käyttö lisääntyy vaiheittain myös UHF-alueella ja samalla nykyisellä DVB-T-tekniikalla lähetettävien ohjelmistojen määrä vähenee. Yleisradion ja ns. yleisen edun kanavat lähetetään rinnakkain sekä nykyisellä että uudella tekniikalla useita vuosia. Mikäli siirtovelvoitteen alaiset Yleisradion HD-ohjelmistot ovat vastaanotettavissa alueella, tulee taloyhtiöiden kuitenkin huolehtia, että taloyhtiön antennijärjestelmä mahdollistaa asukkaille niiden vastaanoton.

Lisätietoja:

Antenni- ja yhteisantennijärjestelmälle asetettavat määräykset

HDTVopas.fi tarjoaa lisätietoa teräväpiirtolähetysten vastaanotosta antenniverkossa.

Lisätietoa Ylen HD-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta

(lähde: Viestintäviraston tiedote 30.9.2014)

 

 

 

30.9.2014