Viestintävirasto julkaisi täsmentyneen sisäverkkomääräyksen

Viestintävirasto on julkaissut uusitun määräyksen 65 A/2014 M kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista. Täsmentynyt määräys astuu voimaan 1.1.2015 ja on voimassa toistaiseksi. 

Aikaisemmin julkaistu määräys 65/2013 M kiinteistöjen sisäverkoista ja teleurakoinnista astui voimaan 1.1.2014. Määräyksen 65 käyttöönoton jälkeen havaittiin monia tarkennustarpeita, joiden poistamiseksi Viestintävirasto julkaisi nyt täsmentyneen määräyksen 65 A. Muun muassa seuraavat muutokset on huomioitava antenniverkon suunnittelussa, asennuksessa ja ylläpidossa:

  • Määräyksen sitovuutta antenniverkon viankorjaukseen ja kunnossapitoon on tarkennettu.
  • Antenniverkon rakenteelle, antenneille, vahvistimille ja maston maadoitukselle asetettuja vaatimuksia on täsmennetty.
  • Nykyinen passiivisen antenniverkon kaltevuusmäärittely on muuttunut signaalin tasoerovaatimukseksi. Uuden ja uudistetun antenniverkon vaimennuksen aiheuttama tasoero taajuusalueella 47 ? 1000 MHz saa olla enintään 15 dB. Kunnostetun antenniverkon vaimennuksen aiheuttama signaalin tasoero taajuusalueella 47 ? 1000 MHz saa olla enintään 18 dB.
  • Antenniverkon testaus- ja mittauskäytäntöjä on täsmennetty.

Uusi määräys 65 A ja sen perustelumuistio MPS 65 A ovat ladattavissa Viestintäviraston sivuilta. 

 

17.12.2014