Antennitelevision uudet verkkotoimiluvat myönnetty

Valtioneuvosto on 12. marraskuuta 2015 myöntänyt uudet antennitelevision verkkotoimiluvat vuonna 2017 alkavalle toimilupakaudelle. Markkinoille tulee uusi toimija, norjalainen Norkring As. Lisäksi verkkotoimiluvat myönnettiin Digita Oy:lle, DNA Oy:lle sekä Anvia Oyj:lle.

Toimiluvat ovat voimassa kymmenen vuotta ja niiden voimassaoloa alkaa 10. tammikuuta 2017. Antennitelevision verkkotoimiluvat myönnettiin seuraavasti:

  • Digita Oy:lle UHF-alueen kanavanippuihin A ja F
  • DNA Welho Oy:lle VHF-alueen kanavanippuihin VHF A, VHF B ja VHF C
  • Norkring As:lle UHF-alueen kanavanippuihin B, C ja D
  • Anvia Oyj:lle Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun

Digita Oy:llä on ennestään toimilupa kanavanippuun E, joka on voimassa vuoteen 2026 saakka.

LVM:n tiedotteessa todetaan, että päätöksien tavoitteena on edistää kilpailua televisiolähetyspalveluiden markkinoilla. Tarkoituksena on myös edistää laadukkaiden ja monipuolisten sisältöjen tarjontaa kattavasti koko maassa sekä lisätä teräväpiirtolähetysten tarjontaa antennitelevisioverkossa.

Digita, DNA ja Anvia ovat vakiintuneita toimijoita Suomen markkinoilla. Norkring As on Norjan suurin maanpäällisten digitaalisten lähetyspalvelujen tarjoaja. Norkring tulee toteuttamaan verkkonsa siten, että yhtiön tulo markkinoille ei aiheuta muutoksia kuluttajien antennijärjestelmiin.

Vuonna 2017 alkavalla uudella toimilupakaudella antenniverkon UHF-alueella siirrytään vaiheittain lisäämään teräväpiirtolähetykset mahdollistavan lähetystekniikan (DVB-T2) käyttöä. VHF-alueella teräväpiirtolähetykset mahdollistava tekniikka on jo käytössä kaikissa kanavanipuissa.

UHF-alueella yhdessä koko väestön kattavassa kanavanipussa on kuitenkin lähetettävä perustasoisia (DVB-T) televisiolähetyksiä vuoteen 2026 saakka, ellei valtioneuvosto vuoden 2020 välitarkastelun yhteydessä perustelluista syistä nopeuta siirtymää. Perustasoisille lähetyksille varattu kanavanippu (UHF A) on ensisijaisesti Yleisradion ja kaupallisten yleisen edun kanavien käytössä. Lisäksi vuodesta 2017 lähtien on käytössä kolme teknologianeutraalia kanavanippua (UHF C, UHF E ja Pohjanmaan kanavanippu), joissa yritys itse valitsee käytettävän tekniikan.

Päätöksen taustalla on sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman ja maanpäällisen televisiotoiminnan seuraavaa teknologiasiirtymää käsittelevän työryhmän linjaukset.

Lähde: LVM:n tiedote 12.11.2015

 

13.11.2015