Antenni-tv:n ohjelmistolupahaku päättynyt

Kuva: Samsung

Antennitelevision nykyiset ohjelmistotoimiluvat päättyvät tulevan vuoden alussa. Viestintävirasto julisti tammikuussa 2016 ohjelmistotoimiluvat haettavaksi 2017 alkavalle kymmenvuotiskaudelle. Toimilupia haki maanantaina 18.4. päättyneellä hakukierroksella 15 toimijaa, jotka jättivät määräaikaan mennessä toimilupahakemuksen yhteensä 81 ohjelmistolle.

Toimijoiden oli mahdollista hakea digitaalisen televisio- ja radiotoiminnan toimilupia UHF- ja VHF- taajuusalueiden kanavanippujen koko lähetyskapasiteettiin niiltä osin kuin kapasiteettia ei varata Yleisradio Oy:n käyttöön julkisen palvelun televisiotoimintaa varten.

Hakijoita oli yhteensä 15 ja mukaan mahtui myös hakijoita, joilla ei ennestään ole Suomessa antennitelevision lähetystoimintaa. Ensimmäistä kertaa haussa ollutta yleisen edun televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupaa haki yhteensä kaksi toimijaa. Kanavia haettiin sekä UHF- että VHF-taajuusalueilta. Haetut kanavat pitävät sisällään HD-kanavien lisäksi myös runsaasti perinteisiä SD-kanavia. Suhteellisesti eniten kiinnostusta kaupallisten toimijoiden keskuudessa herättivät DVB-T-lähetystekniikalla toimivat UHF-taajuusalueen A- ja E-kanavaniput. A-kanavanipussa toimivat myös Ylen kanavat.

Seuraavaksi hakemusten käsittely jatkuu hakijoiden esittämien toimilupatoiveiden selvittämisellä sekä toimivaltaisen lupaviranomaisen määrittämisellä yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Viestintävirasto myöntää toimiluvat, mikäli haetusta lähetyskapasiteetista ei ole niukkuutta. Mikäli kaikille hakijoille ei ole osoitettavissa riittävästi lähetyskapasiteettia, tai luvan myöntämisellä voi olla huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen, toimilupapäätöksen tekee valtioneuvosto. Viestintävirasto ilmoittaa mahdollisista siirroista hakijoille erikseen.

Ohjelmistotoimiluvat pyritään myöntäjästä riippumatta myöntämään samanaikaisesti kesällä 2016.

Lähde: Viestintäviraston tiedote 19.4.2016

26.4.2016