Toimiluvat antenni-tv:n kolmeen kanavanippuun haettavana

Maanpäällisen viestintäverkon lähetinmasto (kuva: M.Kemppi)

Valtioneuvosto julisti 12.9.2016 haettaviksi kolme verkkotoimilupaa maanpäälliseen antenni-tv-verkkoon. Haettavina ovat verkkotoimiluvat UHF-alueen kanavanipuissa B, C ja D. Toimiluvat vapautuivat Norkring AS:ltä, joka luopui jo myönnetyistä toimiluvista kesäkuussa. 

Myönnettävien verkkotoimilupien toimialue on koko maa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Toimiluvat myönnetään ajalle 17.5.2017-10.1.2027. Lupien tavoitteena on varmistaa riittävä kapasiteetti antennitelevisioverkon kanaville seuraavalla toimilupakaudella.


Lisätietoja LVM:n tiedotteessa 12.9.2016.

14.9.2016