Sisäverkkomääräys 65 C astuu voimaan

Viestintävirasto on julkaissut päivityksen määräyksestä 65, joka käsittelee kiinteistön sisäverkkoja ja teleurakointia. Päivittynyt määräys 65 C/2018 M astuu voimaan 1.2.2018 ja on voimassa toistaiseksi.

Määräystä sovelletaan uudiskohteisiin, joiden rakennuslupa on myönnetty 1.2.2018 tai sen jälkeen. Sisäverkkoja uudistettaessa tai kunnostettaessa sovelletaan määräystä kohteisiin, joiden suunnittelu on aloitettu 1.2.2018 tai sen jälkeen.

Määräysmuutoksella pyritään kiinnittämään huomioita sisäverkkototeutuksen laadukkaaseen asennukseen. Velvoittavaksi tuli mm. valokuvata jakamot ja jakamopäätteet siten, että voidaan todeta asennustyön määräystenmukaisuus. Viestintävirastoon on tullut valituksia etenkin kiinteistön kuituasennusten puutteellisista asennuksista. Muita keskeisiä muutoksia ovat:

  • Aktiiviantennien käyttökielto on poistettu.

  • Antennijärjestelmän taajuuskaistan on oltava UHF-alueella 470 - 694 MHz eikä se saa jatkua enää 790 MHz:iin.

  • Määräykseen on lisätty poikkeus, jonka mukaan sisäverkoissa ei edellytetä yli 16 mm2 potentiaalintasausjohtimia.

  • Määräyksen turvallisuusvaatimuksia on päivitetty niin, että myös useaa eri tilaajaa palveleva kotijakamo on lukittava.

  • Paloturvallisuutta käsittelevät perustelut ja soveltamisohjeet on päivitetty vastaamaan rakennustuoteasetuksen mukana voimaan tulleita vaatimuksia ja SFS 6000 muutoksia.

  • Sisäverkon (yleiskaapelointijärjestelmä ja/tai antenniverkko) loppudokumentointivaatimuksiin sisältyy jakamoiden valokuvaaminen. Päätepaneelit, päätekotelot, jatkokset ja jaottimet on valokuvattava niin, että kuvista käy selvästi ilmi myös umpinaisten päätteiden ja jatkoksien sisäpuoliset asennusmenetelmät.

Määräys 65 C:n ja siihen liittyvän MPS perustelumuistion voi ladata Viestintäviraston sivuilta. Määräyksen 65 C soveltamista käsitellään tarkemmin Sähköinfo Oy:n järjestämillä kursseilla (Telepätevyyspäivä, Antennitekniikka I ja II-kurssit).

Lisätietoa: Viestintäviraston tiedote, päivitetty 25.1.2018

 

 

25.1.2018