T2-siirtymä lykkääntyy

Suomen tv-toimijat sopivat vuonna 2016, että antenniverkon peruslaatuiset SD-lähetykset päättyvät maaliskuussa 2020. T2-siirtymä, jota kutsutaan myös HD-siirtymäksi, lykkääntyy tuonnemmaksi. TV-toimijat pyrkivät määrittämään uuden siirtymäajan mahdollisimman pian.

Ylen verkko- ja jakelutekniikoista vastaava päällikkö Olli Sipilä kertoi antennialan tekniikkapäivässä Ylen siirtymisestä HD-tekniikkaan ja käynnissä olevasta antenni-tv:n HD-verkko-operaattori-kilpailutuksesta. (kuva:Mikko Arvinen)

Siirtymä viivästyy, koska DNA valitti Ylen jakelukilpailutuksesta markkinaoikeuteen, todetaan tv-toimijoiden tiedotteessa 24.10.2018. Kiista koskee sitä, voiko jakelukilpailutuksessa ottaa kuluttajien kustannuksia huomioon. Ylen, Discovery Networks Finland Oy:n, FOX Networks Group Oy:n, MTV Oy:n ja Sanoma Media Finland Oy:n tiedotteessa todetaan lisäksi, että antennijakelun piirissä Suomessa on lähes 1 250 000 kotitaloutta. Lisäksi antenniteitse televisiota katsotaan yli 600 000:ssa vapaa-ajan asunnossa. Noin 68 prosentilla antennijakelun piirissä olevista kotitalouksista on jo nyt valmius seurata HD-lähetyksiä. 

DNA:n tiedotteessa 24.10.2018 todetaan, että tv-yhtiöt ovat kertoneet aikataulun pitkittymisen johtuvan pelkästään Ylen verkkokilpailutukseen liittyvästä DNA:n markkinaoikeuteen tekemästä valituksesta. DNA:n näkemyksen mukaan HD-päätelaitteiden määrän riittämätön kehitys on vähintäänkin yhtä merkittävä syy. DNA jatkaa aktiivista työtään antennitelevision HD-palvelujen edistämiseksi, mutta näkee samalla kotimaisten tv-yhtiöiden ilmoituksen antenniverkon HD-siirtymän jatkoajasta kuluttajien kannalta myönteisenä päätöksenä, todetaan DNA:n tiedotteessa lisäksi.

Ylen ja DNA:n edustajat kertoivat näkemyksistään

SANT ry:n järjestämä antennialan tekniikkapäivä pidettiin 25.10.2018 Hämeenlinnassa. Paikalle oli kutsuttu LVM:n, Viestintäviraston, Ylen sekä antenni-verkko-operaattorien edustajat kertomaan tv-jakelun tilanteesta. Ylen verkko- ja jakelutekniikoista vastaava päällikkö Olli Sipilä totesi puheenvuorossaan, että Ylen osalta tavoite siirtyä antenniverkossa uuteen lähetystekniikkaan ja teräväpiirtolähetyksiin tullee siirtymään ainakin yhdellä vuodella kevääseen 2021. Suurella todennäköisyydellä lykkääntyminen voi olla 2-3 vuotta, jos markkinaoikeuden päätöksestä valitetaan. Oikeusprosessin tulosten selvittyä päätetään jatkosta, totesi Sipilä lopuksi.

DNA:n viihde- ja laajakaistapalvelut -yksikön osastopäällikkö Olli Knuuttila totesi esityksessään, että Ylen tarjouspyyntö valtakunnallisesta HD-jakelusta on kilpailua syrjivä ja sen takia DNA on valittanut markkinaoikeuteen. DNA toi kilpailun antenni-tv:n verkko-operointimarkkinaan ja aloitti VHF-antenniverkossaan pelkästään T2-muotoiset lähetykset 1.1.2011. DNA:n antenniverkossa on tällä hetkellä tarjolla 17 HD-kanavaa, mukaan lukien mm. kaikki Ylen HD-kanavat sekä MTV3 HD ja TV5 HD. T2-siirtymän viivästyminen antaa kuluttajille lisäaikaa T2-vastaanottimien hankintaan, totesi Knuuttila lopuksi. 

Antenniurakoitsijat huolissaan T2-siirtymän lykkääntymisestä - toteutuuko julkisen palvelun televisiotarjonta koko maassa?

Antennialan tekniikkapäivässä oli mukana noin 80 antenniurakointialan ammattilaista. Osanottajat toivat esille huolen loppuasiakkaiden hämmennyksestä. Viestintäviraston johdolla on kerrottu T2-siirtymän tapahtumisesta keväällä 2020 ja vanhojen tv-vastaanottimien uusimistarpeesta T2-virittimellä varustetuksi. Ylen pitkään käynnissä olleen  HD-kilpailutuksen keskeytyminen hämmentää entisestään. Pohjois-Suomalainen antenniurakoitsija Kalevi Mäki kysyi tilaisuuden asiantuntijoilta, onko julkisen palvelun televisiotarjonta kohdallaan, kun hänen toimialueellaan on saatavilla vain 6 tv-kanavaa antenni-tv-verkon kautta, joihin eivät sisälly Ylen HD-kanavat? Selkeää vastausta tilanteen korjautumisesta ei saatu. TV-toimijoiden päätöstä uudesta siirtymäajankohdasta toivotaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

TV-toimijoiden tiedote 24.10.2018

DNA Oyj:n tiedote 24.10.2018Antenniurakoitsija Kalevi Mäki Raanujärveltä oli huolissaan julkisen palvelun tv-tarjonnan tasapuolisuudesta. Hänen toimialueellaan ei ole saatavilla antenni-tv:n kautta Ylen HD-kanavia tällä hetkellä. Antenniurakoitsija toivoo, että tilanne selkeytyisi markkinaehtoisesti tai viranomaisten ohjauksella.  (kuva: Mikko Arvinen) 26.10.2018