Markkinaoikeudelta päätös Ylen HD-jakelukilpailutuksesta

Markkinaoikeus antoi 19.2.2019 päätöksen DNA Oyj:n valitukseen liittyen Ylen HD-kilpailutukseen. Markkinaoikeus toteaa päätöksessään muun muassa, että Ylen hankintayksikköä kielletään jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä 26.6.2018 tarjouspyynnön perusteella.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön antennivastaanottoa ja sen kustannuksia koskevien vaatimusten asettaminen operaattorille ei ole hankintalain 3 §:n 1 momentissa ilmenevän suhteellisuusperiaatteen mukainen. Sen sijaan tarjouspyynnössä esitetty jakelupalveluiden ja vastaanottokyvyn laajennuksen aikataulu ei ollut valittajaa perusteettomasti syrjivä tai suhteellisuusperiaatteen vastainen. 

DNA on jakanut Ylen kaikki HD-muotoiset tv-kanavat antenniverkossaan vuoden 2014 tammikuusta lähtien, sopimus kanavien jakelusta on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. DNA:n antenni-tv-verkon peittoalue kattaa tällä hetkellä noin 85 prosenttia suomalaisista. ”VHF-antenniverkkomme on alusta lähtien käyttänyt pelkästään DVB-T2-teknologiaa, joka mahdollistaa HD-kanavien tarjoamisen koteihin. Teemme aktiivisesti työtä myös T2-päätelaitteiden yleistymisen eteen”, kertoo DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen. ”Olemme edelleen erittäin halukkaita tarjoamaan antenniverkkoamme Ylen kanavien lähetysverkoksi myös jatkossa”, toteaa Väisänen.

Ylen asiaan liittyvän uutisen (20.2.2019) mukaan markkinaoikeus vaatii Yleä järjestämään uuden tarjouskilpailun. ”Käytännössä markkinaoikeuden päätös tarkoittaa sitä, että jos Yle hankkii antennipalvelut DNA:lta, jää antenni ja sen asennus kuluttajan vastuulle”, toteaa Ylen tuotantojohtaja Janne Yli-Äyhö. 

Lisätietoja:

DNA Oyj:n tiedote 20.2.2019

Markkinaoikeuden päätös MAO:68/19

 


 

21.2.2019