Näkökulmia VHF-antennien asennukseen liittyen

Kuluvan vuoden isot muutokset television antennijakelussa ovat herättäneet paljon kysymyksiä ja epävarmuutta sekä kuluttajien että antenniasentajien keskuudessa. Tässä tekstissä nostetaan esiin joitakin näkökohtia VHF-antennien asennukseen liittyen ja valotetaan tilanteen kehittymistä vuoden 2019 aikana sekä laista ja Traficomin määräyksistä nousevia velvollisuuksia.


Merkittävät muutokset liiketoiminnassa, kuten esimerkiksi Digitan ja DNA:n välinen maksu-tv-kauppa tai DNA:n päätös lopettaa tv-jakelu VHF-verkoissa, valmistellaan yritysten sisällä. Usein yritysten sisälläkin suunnitelmista on tietoa vain ylimmällä johdolla. Viestiminen yritysten ulkopuolelle on mahdollista vasta sitten, kun päätökset on tehty.

SANT ry:n jäsenten ja heidän asiakkaidensa välillä on syntynyt kiistoja siitä, onko asiakkaalla velvollisuus maksaa asennettua VHF-antenniratkaisua, kun DNA on ilmoittanut lopettavansa antenni-tv-jakelunsa. DNA ilmoitti päätöksestään 28.10. Vielä syksyn 2019 aikana DNA:n suunnalta saatu viesti oli selkeä: VHF-verkko on edelleen toiminnassa ja kaksi antennia tarvitaan.

Kahden antennin vaatimus perustuu lakiin sekä Liikenne- ja viestintäviraston linjauksiin. Laki sähköisen viestinnän palveluista (2014/917) pykälä 227 ohjaa yhteisantennijärjestelmien toteutusta seuraavasti:

”Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön tai muun niihin verrattavan yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjän, joka omistaa tai hallinnoi kiinteistön sisäistä tai usean kiinteistön välistä yhteisantenniverkkoa, jota käytetään joukkoviestinnän välittämiseen kiinteistössä käyttäjien päätelaitteisiin, on huolehdittava siitä, että 1 momentissa tarkoitetut ohjelmistot ja palvelut ovat käyttäjien saatavilla muuttamattomina ja samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa.”

Ja momentissa 1 todetaan, että siirtovelvoite koskee mm. Ylen sisältöjä:

”1) Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa vastaanotettavissa olevat julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot ja ohjelmistoihin sisältyvää ohjelmaa varten toimitetun vapaasti vastaanotettavan aineiston sekä ohjelmistoihin liittyvät oheis- ja lisäpalvelut sellaisen televisio- ja radiotoiminnan osalta, jota harjoitetaan maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa. ”

Tähän lakiin liittyy Traficomin ohjeistus (https://www.traficom.fi/fi/viestinta/tv-ja-radio/tv-lahetykset-antenni-tv-verkossa): ”Taloyhtiöitä, joissa on yhteisantennijärjestelmä, koskee lisäksi siirtovelvoite. Se tarkoittaa sitä, että asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön tai muun niihin verrattavan yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjän on huolehdittava siitä, että Yleisradion julkisen palvelun tv-kanavat sekä ns. yleisen edun tv-kanavat ovat käyttäjien saatavilla muuttamattomina ja samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa. Yleisen edun kanavia ovat tällä hetkellä MTV3 ja AlfaTV.”

Ei voida olettaa, että SANTin jäsenliikkeillä olisi ollut tätä parempaa tietoa käytettävissään tai että he olisivat pystyneet ennustamaan DNA:n päätöksen. Lähtökohtaisesti em. velvoite on ollut voimassa myös DNA:n 28.10.2019 julkistaman lopettamispäätöksen jälkeen. Vasta päätöksen jälkeen käytyjen keskustelujen pohjalta Traficom on linjannut, että tätä vaatimusta ei voida pitää voimassa nykyisessä tilanteessa. Ennen linjausta VHF-antennin asennuksesta annetut määräykset ovat velvoittaneet alalla toimivia yrityksiä.

Edellä kuvatuista syistä johtuen ennen 28.10. sovittuja VHF-asennuksia ei voida pitää asiakkaan harhaanjohtamisena. Asennusliikkeet ovat toimineet parhaan tietonsa, heille annettujen ohjeistusten ja lain vaatimusten mukaisesti.

Tv-toiminnan jatkumisesta VHF-alueella ei vielä ole tietoa. VHF-alueen taajuudet on koordinoitu kansainvälisesti tv-käyttöön ja on mahdollista, että ne ovat jatkossa taas tv-käytössä. Tältä osin tulevaisuus on vielä tuntematon. Uuden VHF-antennin asennusta harkittaessa on tärkeä käydä asiakkaan kanssa läpi alan tilanne ja siihen liittyvät epävarmuudet, jotta asiakas voi itse ratkaista, minkälaisen asennuksen haluaa. Velvollisuutta VHF-antennin asentamiseen ei tällä hetkellä ole.

SANT ry
 

26.11.2019