Antenniverkko ja 1218 MHz: Traficom taustoitti määräyksen 65D sisältöä ja antoi tarkentavia suosituksia

Sisäverkkomääräyksen 65D julkaisun jälkeen alalla on keskusteltu laajasti siitä, millä tavoin määräystä pitäisi soveltaa ja minkälaisia komponentteja antenniverkkojen toteutuksessa tulisi käyttää. Traficomin muistio aiheesta löytyy jäsensivuilta.

 

22.9.2020