Viestintävirasto julkaisi uuden sisäverkkomääräyksen

Uusi Viestintäviraston määräys 65/2013 M kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista vahvistaa sisäverkkojen asemaa (kuva Kuva: V-M.Yli-Kätkä)

Toimiva kiinteistön sisäverkko on monipuolisten televisio-, radio- ja laajakaistapalvelujen käytön elinehto. Viestintävirasto on antanut uuden määräyksen, joka auttaa talojen asukkaita, sisäverkkojen suunnittelijoita ja urakoitsijoita rakentamaan nykyajan vaatimukset täyttävän sisäverkon. Määräys tulee voimaan 1.1.2014, mutta Viestintävirasto suosittelee jo nyt noudattamaan uutta määräystä.

 

Uusi määräys 65/2013 M kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista korvaa nykyisen määräyksen 21 E/2007 M kiinteistön sisäisestä yhteisantenniverkosta ja -järjestelmästä sekä määräyksen 25E/2008 M kiinteistön sisäverkosta. Uusi määräys vahvistaa sisäverkkojen asemaa ja sen tavoitteena on mm. edistää erilaisten televisio- ja radiopalvelujen sekä puhelin- ja internetpalvelujen saatavuutta, edistää kilpailua ja käyttäjien mahdollisuutta valita operaattorinsa ja edistää tiedonsiirtokapasiteetin riittävyyttä kiinteistössä.

Mikä on sisäverkko ja mitä määräys velvoittaa?

Sisäverkolla tarkoitetaan mm. kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmää sekä yhteisantenniverkkoa ja -järjestelmää. Yleiskaapelointijärjestelmä toteutetaan optisella ja parikaapeloinnilla ja se on sovellusriippumaton. Yhteisantenniverkko toteutetaan koaksiaalikaapeloinnilla ja se on tarkoitettu pääasiassa televisiopalvelujen välittämiseen. Uutta määräystä 65/2013 M sovelletaan, kun uudisrakennukseen rakennetaan sisäverkko tai kun olemassa olevaa kiinteistön sisäverkkoa uudistetaan tai kunnostetaan. Määräystä sovelletaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetuissa asuinkiinteistöissä, toimitilakiinteistöissä ja julkisissa kiinteistöissä. Määräys velvoittaa sisäverkon omistajaa, kiinteistön rakentajaa ja rakennuttajaa, sisäverkon suunnittelijaa sekä teleurakoitsijaa.

Turvaudu ammattilaiseen, arvosta osaamista

Laadukkaan sisäverkon rakentaminen edellyttää erityisosaamista ja kokemusta. Sisäverkon suunnittelijaksi ja urakoitsijaksi onkin syytä valita yritys, joka tuntee ja noudattaa Viestintäviraston määräystä. Tilattaessa sisäverkon suunnittelu- ja rakennusurakkaa on aina hyvä viitata määräyksen vaatimuksiin. Tällöin voi varmistua siitä, että rakennettu sisäverkko täyttää tulevaisuudenkin tarpeet. Sisäverkkotöiden tekeminen ei vaadi viranomaisen valtuutusta, mutta Viestintävirasto suosittelee käyttämään kaikissa sisäverkkoihin liittyvissä töissä osaavaa teleurakoitsijaa. Alan kriteerit täyttävät teleurakoitsijat löytyvät Seti Oy:n rekisteristä. Alueelliset olosuhteet tuntevat pätevät antenniurakoitsijat löytyvät Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry:n jäsenrekisteristä.

Lisätietoa uudesta määräyksestä

Uusi määräys ja sen perustelumuistio ja esittely löytyvät Viestintäviraston sivuilta.

(lähde Viestintäviraston lehdistötiedote 15.7.2013)

Uutta määräystä käsitellään myös SANT ry:n järjestämässä Antennialan tekniikkapäivässä 31.10.2013 ja Sähköinfo Oy:n Telepätevyyspäivässä syksyllä 2013.

15.7.2013