Sisäverkkomääräys 65 päivittyi

Viestintävirasto on julkaissut päivityksen määräyksestä 65, joka käsittelee kiinteistön sisäverkkoja ja teleurakointia. Päivittynyt määräys 65 B/2016 M astui voimaan 1.7.2016 ja on voimassa toistaiseksi.

Määräykseen on lisätty uusi luku 12, jossa määrätään olemassa olevan si-säverkon suorituskyvyn todentamisesta ja jonka perusteella tulee todentaa täyttääkö kiinteistön tai rakennuksen olemassa sisäverkko tietoyhteiskun-takaaren (917/2014) asettamat vaatimukset nopeita laajakaistayhteyksiä tukevalle sisäiselle viestintäverkolle. Kyseisessä laissa on asetettu velvollisuus tarvittaessa uudistaa olemassa oleva sisäverkko kiinteistön tai rakennuksen merkittävän rakenteellisia muutoksia koskevan peruskorjaushankkeen yhteydessä.

Määräykseen on lisätty joitakin antenniverkkoon liittyviä täsmennyksiä. Antennin vahvistusvaatimusta on muunnettu dBd:stä dBi:ksi, muuttamatta kuitenkaan itse vaatimusta. Antennijärjestelmän UHF-toimintakaistan on sallittu olevan myös 470 - 694 MHz. Lisäksi antenniverkon enimmäisvaimennukseksi 1000 MHz:llä on asetettu 45 dB.

Lisäksi määräyksessä on täsmennetty, että kun asuinkiinteistöön rakennetaan uusi sisäverkko, runko- ja kotikaapelointi on rakennettava kaikkiin asuinhuoneistoihin. Lisäksi ns. valmiskytkentävaatimusta on muutettu siten, että huoneistokohtaisen parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin (optiselle kaapeloinnille uusi vaatimus) on muodostettava valmis yhteys talojakamosta kotijakamoon, eikä valmiskytkentää kotijakamosta yhdelle tietoliikennerasialle enää edellytetä.

Määräysmuutoksia käsitellään tarkemmin SANT ry:n järjestämässä antennialan tekniikkapäivässä, joka pidetään 27.10.2016 Hämeenlinnassa. Muutokset ovat esillä myös Sähköinfo Oy:n järjestämässä Telepätevyyspäivässä 20.9.2016 Jyväskylässä.

Päivitetty määräys 65 B ja sen perustelumuistio (MPS) on ladattavissa Viestintäviraston sivuilta.

 
 

12.7.2016